Artwork by Kyrre Bjurling

Balbosj & Per

Om festivalen / About the festival

Da Tk ikke kunne dra på UK Deathfest for å se sitt favorittband, Nuclear Assault, pga av noen dårlige prøver, begynte han å dagdrømme om en Tk Deathfest.
Vi startet opp en forening for å hjelpe han å gjøre dagdrømmen til virkelighet. I vedtektene våre er det satt at overskuddet skal gå til Kreftforeningen etter ønske fra Tk. Alt arbeid rundt festivalen er basert på frivillig basis og det vil ikke bli utbetalt godgjørelsere for dette.

Årets utgave av Tk Deathfest blir en spesiell utgave der alle band har en personlig tilknytning for Tk.


For kontakt om festivalen, send en mail til tkdeathfest@ramahrecords.net

                                                                             _______________________________________________


When Tk couldn't go to UK Deathfest to see his favorite band, Nuclear Assault, due to some bad tests, he started daydreaming about a Tk Deathfest.
We started an association to help him make his daydream come true. In our articles of association, it is stated that the profits shall go to the Norwegian Cancer Society at the request of Tk.

All work around the festival is based on a voluntary basis and no remuneration will be paid for this.


This year's edition of Tk Deathfest will be a special edition where all bands have a personal connection to Tk.


For contact about the festival, send a mail to tkdeathfest@ramahrecords.net


Tk Deatfest 2023

Lineup

Cadaver

Skraeckoedlan

Autokarma

The W Likes

Wyruz

Saint Karloff

Redwood Temple

Om du vil gi en donasjon til festivalen, kan du sende en Vipps til 808311.


En liten del av pengene vil gå til drift av selve festivalen, men minimum 65% av all omsetning vil gå til Kreftforeningen. Målet vårt er en høyest mulig prosent over det. Tk Deathfest betaler ikke ut styrehonorarer og alt arbeid er basert på 100% frivillighet.

Tk Deathfest er registrert i Frivillighetsregisteret og er dermed mottaker av Grasrotandelen fra Norsk Tipping. 

Søk opp Tk Deathfest om du skulle ønske å bidra med din andel.